Bijbelstudievereniging +21 Sola Scriptura

De Bijbelstudievereniging vergadert één keer per maand op maandagavond vanaf 20.00 uur.

 

Contactpersoon

mevr K.D. van Gemerden
06-17978577

De komende diensten:U bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen!

Uitgelicht: