Nieuws | Vragen bij de catechismusverklaring

Gemeente, wij zijn weer begonnen met het lezen van de catechismusverklaring in de kerkdiensten. Het leerboek van de kerk bevat veel onderwijs en is van onschatbare waarde. Kort en duidelijk geven Caspar Olevianus en Zacharias Ursinus de leer die naar de godzaligheid is weer. Het is een belijdenisgeschrift, en op de catechisatie leren we onze jongeren dat de belijdenisgeschriften de Bijbel naspreken. Juist in onze tijd is het zo belangrijk dat we onze leer kennen, met het verstand maar bovenal met het hart. De profeet Hosea zegt in hoofdstuk 4 vers 1 “Hoort des HEEREN woord, gij kinderen Israels! want de HEERE heeft een twist met de inwoners des lands, omdat er geen trouw, en geen weldadigheid, en geen kennis van God in het land is
 
De kanttekening geeft aan bij geen kennis van God het volgende: "Versta, rechte, ware en zaligmakende kennis Gods, gericht naar zijn Woord, vergezelschapt met geloof en liefde Gods en des naasten"
 
De Heidelberger Catechismus geeft ons onderwijs in die leer van de zaligheid en daarom is het zo nodig dit onderwijs te ontvangen met de bede of de Heere het wil zegenen.
 
Om de ouders te helpen met hun kinderen na te spreken over de gelezen catechismuspreek zijn er opnieuw vragen beschikbaar. Wij zijn de kerkenraad van Dordrecht dankbaar dat zij deze voor ons beschikbaar hebben gesteld.
 
Het dacht de kerkenraad goed ze op de website te zetten zodat we geen papierverspilling hebben.
U kunt de vragen hier downloaden:
Vragen bij HC - HC1-13 
Vragen bij HC - HC14-32
 
Van harte hopen wij dat er veel gebruik van gemaakt zal worden.
Namens de kerkenraad, 
ouderling Verschoor

Bericht geplaatst op: 22-09-2017 08:08

Komende diensten

22-09-2019
09:30 - ds. H. E. P. Fortuijn
17:00 - ds. H. E. P. Fortuijn

U bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen

Meer diensten

Player

Er is geen dienst geselecteerd om af te spelen.
De diensten kunt u vinden onder Diensten -> Prekenarchief.
Deze website maakt gebruik van Cookies. Klik hier voor meer informatie