Nieuws | Protocol seksueel misbruik

Door het Bureau Kerkelijke Dienstverlening is een protocol opgesteld voor meldingen van seksueel misbruik in kerkelijke en/of pastorale relaties.
Op de kerkenraadsvergadering van vrijdag 2 februari 2018 is besloten dit protocol ook voor onze gemeente te gebruiken.
U kunt dit protocol hieronder inzien of downloaden.
De kerkenraad

Protocol seksueel misbruik

Bericht geplaatst op: 05-02-2018 10:10

Komende diensten

25-03-2018
09:30 - stud. G. P. van Nieuw Amerongen
16:30 - stud. G. P. van Nieuw Amerongen
30-03-2018
19:45 - Leesdienst
Goede Vrijdag

U bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen

Meer diensten

Player

Er is geen dienst geselecteerd om af te spelen.
De diensten kunt u vinden onder Diensten -> Prekenarchief.