Nieuws | Corona update 3 april

3 april 2020 Mededeling van de kerkenraad. 
Voor al deze zaken geldt zo de Heere wil en wij leven.

Gemeente, de kerkenraad heeft zich beraden op de huidige situatie rond het coronavirus. Dit in verband met de activiteiten in de gemeente en rondom de erediensten. Als kerkenraad hebben wij de laatste informatie van het Deputaatschap DKD www.gergeminfo.nl als richtlijn genomen. Hierin staat dat wij de overheid moeten gehoorzamen en onze verantwoordelijkheid moeten nemen, ook ten opzichte van de buitenwacht.  Hieruit volgt dat alle verenigingsactiviteiten tot in ieder geval 1 juni  geen doorgang zullen hebben. 

Voor wat betreft de diensten voor komende zondagen is besloten dat deze plaatsvinden in de meest kleine samenstelling.  Dit impliceert dat alleen de dominee, de dienstdoende ouderling ,de organist en de koster aanwezig zullen zijn bij de dienst. De overige gemeenteleden kunnen de diensten thuis meebeleven. Dit kan via kerktelefoon, scanner of www.kerkomroep.nl  Ook kunt u de diensten meebeleven via een link naar een You Tube kanaal:  https://www.youtube.com/channel/UCABFqjd02Gd8qPpOCosyPgg
 
Ook komende  weken zal er op 2 momenten per dag een meditatie worden gelezen door een ouderling  zodat u kunt meeluisteren via de kerktelefoon en kerkomroep. Deze meditaties zullen op 10.30 en 15.30 uitgezonden worden. Behalve op de woensdagen dan is het standaard smorgens om 09.00 uur en s middags om 15.30 uur.
Via deze brief willen wij u er ook op wijzen dat er iedere woensdagavond vanaf 19.30 uur een preek uitgezonden wordt te beluisteren via de kerktelefoon/ scanner en kerkomroep.

Wij verzoeken u zeker om dat ook dit langere tijd gaat duren ook uw collectebijdragen per bank over te maken. 

De bankrekeningnummers om uw collecte aan over te maken zijn
 • Voor de kerk:           
  NL09RABO0397628501
 • Voor de extra collecte:
  NL11RABO0140141480
 • Voor de diaconie:
  NL45RABO0397640366
 • Voor de renovatie:
  NL27RABO1510363483
Mogen we dan van u vragen om als eerste aan de kerk te denken vanwege de stijgende kosten.

Oudere en kwetsbare gemeenteleden die, vanwege het ontbreken van een netwerk van familie, vrienden en bekenden, niet in staat zijn om boodschappen te laten doen, kunnen hiervoor contact opnemen met de coördinatoren van Hulp-Saam.
Gemeenteleden die zich voor deze dienstverlening willen inzetten, kunnen zich bij de coördinatoren van Hulp-Saam als vrijwilliger aanmelden.

De telefoonnummers van de coördinatoren zijn vermeld in de gemeentegids en in het Contact.
 
Namens de kerkenraad met vriendelijke groet,
 
L Droogendijk

Bericht geplaatst op: 03-04-2020 21:09

Komende dienstenU bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen

Meer diensten

Player

Er is geen dienst geselecteerd om af te spelen.
De diensten kunt u vinden onder Diensten -> Prekenarchief.
Deze website maakt gebruik van Cookies. Klik hier voor meer informatie