Nieuws | Corona update 17-10

Gemeente,                                                      

Hierbij volgt weer een bericht over de genomen maatregelen in verband met het coronavirus en het organiseren van kerkdiensten zoals aangegeven door onze overheid.

Ook deze week was er weer een persconferentie van de regering, waarin veel beperkende maatregelen werden aangekondigd. Hierdoor hebben we als kerkenraad met pijn in ons hart besloten om de diensten nog verder af te schalen. Wat is het nodig dat we persoonlijk en als gemeente in de schuld komen tegenover onze Schepper. Ook nu verwacht de regering het van  menselijke acties en is er geen verwijzing naar de almachtige Schepper van hemel en aarde, Die met Zijn schepping doet wat Hem behaagt.

Afgelopen zondag mochten we nog met ca. 150 mensen samenkomen in de diensten, waar overigens niet allen gebruik van gemaakt hebben. Nu moeten we het besluit nemen om minder mensen uit te nodigen.

Ondanks deze droevige ontwikkeling past het ons zeker de HEERE, de getrouwe Verbondsgod, te danken voor hetgeen we nu nog mogen hebben. Gods huis mag nog opengaan. Dat we dat mogen beleven als een onverdiende en totaal verzondigde gave.

Wel blijven we drie diensten per zondag houden, zodat er toch zoveel mogelijk mensen naar Gods huis kunnen komen.  Dit betekent dat we voor D.V. aanstaande zondag 18 oktober de uitnodigingen moeten wijzigen.

Voor de morgendienst om 09.30 uur blok 2A: Gameren t/m Guiljam

Voor de middagdienst om 15.00 uur blok 2B: Haak t/m Joosten

Voor de avonddienst om 18.00 uur blok 2C: Keijzer t/m Levering

Tijdens de kerkdiensten zullen we ingetogen zingen.

Wij willen u dringend adviseren vanaf 13 jaar bij het in- en uitgaan van de kerk een mondkapje te gebruiken, ten minste tot het moment dat u uw plaats hebt ingenomen. Dit zowel ter bescherming voor anderen als voor uzelf. Ook wijzen we nadrukkelijk op het handhaven van de vereiste afstand van 1,5 meter op straat en in de kerk. Met deze maatregelen geven we ook duidelijk een signaal naar de omgeving af, dat we de overheidsmaatregelen serieus nemen.

Wij verzoeken u, om als u vragen krijgt van mensen buiten de kerk, de vraagstellers te verwijzen naar de woordvoerder van onze gemeente, ouderling Teerds.

Het op deze wijze uitnodigen zal veranderen. De komende week krijgen degenen, die aan beurt zijn een uitnodiging via de mail of per telefoon.

Opnieuw geven we hieronder de (aanvullende) regels waaronder uw kerkbezoek mogelijk is:

1.     Als er in het gezin zieken zijn die hoesten, keelpijn hebben en koorts of andere corona gerelateerde klachten blijft het hele gezin thuis en luistert mee.

2.     Ook andere risicogroepen, zoals mensen die kuren ondergaan, verminderde weerstand hebben,       longziekten hebben, verzoeken wij dringend om niet naar de kerk te komen.

Voor verdere maatregelen denken we aan handhygiëne bij binnenkomst, verdeling in de kerkzaal op aanwijzing van de koster(s), looproutes en onderlinge afstand. Hiervoor is een protocol opgesteld waarin staat welke maatregelen er genomen worden om veilig samen te kunnen komen.

Verdere aanwijzingen:

·                     Iedereen moet via de hoofdingang naar binnen en hier de handen reinigen

·       Op aanwijzing van de koster plaatsnemen.

·       Bankvakken worden van voor vandaan gevuld. Gezinnen mogen normaal bij elkaar zitten. Alle            overigen dienen zich ook hier aan de onderling vereiste afstand van 1,5 meter te houden.

·       Na de dienst bij het uitgaan ook de aangewezen looproute te volgen en afstand te houden.

·       Collecten blijven nog digitaal gebeuren.

·       Na de dienst ook buiten de geldende regels respecteren door voldoende afstand te houden.

Laten we de HEERE bidden, persoonlijk en als gemeente, dat deze maatregelen snel teruggedraaid kunen en mogen worden, zodat we weer ongehinderd mogen samenkomen onder Gods Woord.

De kerkenraad.


Bericht geplaatst op: 17-10-2020 09:09

Komende dienstenU bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen

Meer diensten

Player

Er is geen dienst geselecteerd om af te spelen.
De diensten kunt u vinden onder Diensten -> Prekenarchief.
Deze website maakt gebruik van Cookies. Klik hier voor meer informatie