Nieuws | Corona Update 27 maart

Hierbij een bericht van de kerkenraad met maatregelen in verband met het corona virus.
Hieronder staat aangegeven onder welke condities de kerkdiensten D.V. aanstaande zondag plaats mogen vinden.
Tevens kunt u ook informatie vinden op de website www.gergeminfo.nl.

Wij verzoeken de ontvangers van deze mail om de boodschap hiervan in uw omgeving bij mede kerkleden, waarvan u weet dat zij geen informatie per mail of via de website kunnen ontvangen, door te geven. Volgens de maatregelen die afgekondigd zijn is ook de crèche niet geopend.

De dienst van komende zondag is YouTube kanaal mee te beleven u kunt via onderstaande link de dienst meebeleven:
 
--------------- Bericht ------------------

Gemeente,

De kerkenraad heeft zich deze week opnieuw beraden op de huidige situatie rond het coronavirus in verband met de activiteiten in de gemeente en rondom de erediensten.
Als kerkenraad hebben wij de laatste informatie van het Deputaatschap DKD www.gergeminfo.nl als richtlijn genomen. Hierin staat dat wij de overheid moeten gehoorzamen en onze
verantwoordelijkheid moeten nemen, ook ten opzichte van de buitenwacht.

Voor wat betreft de activiteiten in de gemeente hebben wij besloten dat alle verenigingsactiviteiten tot in ieder geval 1 juni geen doorgang zullen hebben.

Voor wat betreft de diensten voor komende zondag is het volgende besloten dat deze zal plaatsvinden in de meest kleine samenstelling. 
Dit impliceert dat alleen de dominee, de dienstdoende ouderling en de organist aanwezig zullen zijn bij de dienst.

De overige gemeenteleden kunnen de diensten thuis meebeleven.
Omdat al het reguliere pastoraal werk in de gemeente stilligt heeft de kerkenraad besloten:

Ook volgende week zal er op 2 momenten per dag een meditatie worden gelezen door een ouderling zodat u kunt meeluisteren via de kerktelefoon en kerkomroep. Deze meditaties zullen op
10.30 en 15.30 uitgezonden worden. Behalve op de woensdagen dan is het standaard om 09.00 uur.

Via dit bericht willen wij u er ook op wijzen dat er iedere woensdagavond vanaf 19.30 uureen preek uitgezonden word te beluisteren via de kerktelefoon/ scanner en kerkomroep.

Wij verzoeken u zeker om dat ook dit langere tijd gaat duren ook uw collectebijdragen per bank over te maken.
De bankrekeningnummers om uw collecte aan over te maken zijn
  • Voor de kerk:
    NL09RABO0397628501
  • Voor de diaconie:
    NL45RABO0397640366
  • Voor de renovatie:
    NL27RABO1510363483
Mogen we dan van u vragen om als eerste aan de kerk te denken vanwege de stijgende kosten.

Oudere en kwetsbare gemeenteleden die, vanwege het ontbreken van een netwerk van familie, vrienden en bekenden, niet in staat zijn om boodschappen te laten doen, kunnen hiervoor contact
opnemen met de coördinatoren van Hulp-Saam.

Gemeenteleden die zich voor deze dienstverlening willen inzetten, kunnen zich bij de coördinatoren van Hulp-Saam als vrijwilliger aanmelden.
De telefoonnummers van de coördinatoren zijn vermeld in de gemeentegids en in het Contact.

Alles onder het besef dat alles ligt onder het beslag van de zegen van de Heere. Dit alles moet ons in de binnenkamer brengen met de bede: “Wij hebben gezondigd en gedaan dat kwaad was in Uw
oog”. De Heere mocht zich wenden en ons genadig zijn.

De kerkenraad.

Bericht geplaatst op: 27-03-2020 20:08

Komende dienstenU bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen

Meer diensten

Player

Er is geen dienst geselecteerd om af te spelen.
De diensten kunt u vinden onder Diensten -> Prekenarchief.
Deze website maakt gebruik van Cookies. Klik hier voor meer informatie