Nieuws | Corona Update 1 juli

Gemeente,

Hierbij volgt weer een bericht over de genomen maatregelen in verband met het coronavirus en het voortzetten van kerkdiensten in een groter aantal zoals aangegeven door onze overheid. Ook hier geldt voor alle data D.V.

Vanaf 1 juli mogen er weer kerkdiensten belegd worden met een maximaal aantal  personen. Dit aantal is gerelateerd aan de beschikbare ruimte met inachtname van de 1,5 m1 afstandsregel.         Deze diensten zijn georganiseerd zoals hieronder aangegeven. Alle geëiste en benodigde maatregelen zijn ook genomen. Hierbij gelden eveneens de eerdere condities waaronder samenkomen was geoorloofd. In eerder overleg was al  besloten om de leeftijdsgrenzen, die gesteld waren, te laten vervallen. Dit geeft ook onze oudere en jongere leden gelegenheid om de diensten te bezoeken indien zij aan de hieronder gestelde eisen voldoen.
 1. Als er in het gezin zieken zijn die hoesten, keelpijn hebben en koorts of andere corona gerelateerde  klachten benoemd op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19 laat dan het gehele gezin thuisblijven en meeluisteren.
 2.  Ook andere risicogroepen zoals mensen die kuren ondergaan, verminderde weerstand hebben, longziekten hebben verzoeken wij dringend om niet naar de kerk te komen.
 3. Om veilig samen te kunnen zijn is er een protocol opgesteld waaruit hier de voor u belangrijke regels volgen.         
 • Iedereen wordt persoonlijk per mail of telefoon uitgenodigd door de kerkenraad.
 •  Om drukte bij de hoofdingang te voorkomen is in deze uitnodiging een aankomsttijd vermeldt.
 • Bij de ingang moet men gebruik maken van de aanwezige handhygiëne.
 • Iedereen moet via de hoofdingang naar binnen en op aanwijzing van de koster plaatsnemen.
 • Aan het eind van de dienst, na de zegen, wordt u verzocht weer te gaan zitten en zal  door de koster aangeven worden wanneer en hoe u zo veilig mogelijk en met de benodigde afstand het kerkgebouw kunt verlaten.   
 • Gebruik van toilet en garderobe is niet toegestaan.
 • Collecten blijven nog digitaal gebeuren
 • In deze diensten met meer personen is vooralsnog besloten niet te zingen. Dit zal steeds weer opnieuw worden bezien naar aanleiding van de dan geldende voorschriften en adviezen van ons deputaatschap en andere instanties.  

 

 Gemeenteleden worden door de kerkenraad per mail of, bij het ontbreken van mail, per telefoon uitgenodigd om een dienst bij te wonen. Daarbij gaan we er vanuit dat u aanwezig zult zijn.

 

Als men wettig verhinderd is, moet dat bij degene die u uitgenodigd heeft gemeld worden, zodat deze nog anderen kan uitnodigen.

In verband met het uitnodigen per email vragen wij u als u een emailadres heeft wat nog niet in de ledenlijst is opgenomen dit aan de scriba alsnog door te geven, dit vergemakkelijkt de uitnodigingen.

U kunt dan direct aangeven of dit in de ledenlijst geplaatst mag worden.

Weer gaf de HEERE de ruimte om als gemeente in een groter getal samen te komen. Mogen we hierin en ook in de huidige terugloop van het virus dan ook Zijn Goddelijke en Almachtige hand over ons zien. Hebben wij dat als gemeente verdiend? U weet wel beter, maar toch ondanks ons worden we nog in de ruimte gesteld! Laten we niet meegaan met de redenering van de wereld en de regering die de situatie van nu beleven als samen krijgen we het virus eronder.

Laten we dan ook als gemeente de HEERE hiervoor al de eer geven. Soli Deo Gloria.


Bericht geplaatst op: 27-06-2020 21:09

Komende dienstenU bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen

Meer diensten

Player

Er is geen dienst geselecteerd om af te spelen.
De diensten kunt u vinden onder Diensten -> Prekenarchief.
Deze website maakt gebruik van Cookies. Klik hier voor meer informatie