Leden | Catechisatie

Catechisaties

We hopen, als de Heere het geeft, na de vakantie weer te starten met de catechisaties. Het afgelopen seizoen mochten we gelukkig de catechese vóór de coronacrisis afsluiten.

Het catechetisch onderwijs is een opdracht die aan de kerk is gegeven. Onderwijs in de leer die naar de godzaligheid is. De eerste taak ligt in het gezin, omdat de ouders bij de doop beloofd hebben de kinderen te onderwijzen in de voorzeide leer. Voor dit nieuwe seizoen hebben we als catecheten een aantal dingen die wij graag met u/jullie delen:

1.     We hopen de boekjes, in tegenstelling tot vorig jaar, mee naar huis te geven. Wij denken dat dit goed is, omdat u als ouders zo weet wat uw kind/kinderen op de catechisatie krijgen en moeten leren. We hopen dat dit ook het gesprek thuis over de catechisatie op gang zal brengen. Graag vragen wij om wel zuinig op de boekjes te zijn, want ze kosten 10 euro per stuk. De boekjes moeten wel elke keer meegebracht worden naar de catechisatie. Sommige catecheten zullen aan de kinderen nog een overzicht meegeven van de te leren stof.

2.     Wij vragen u als ouders om het aan de catecheet te melden als uw kind niet kan komen, graag met de reden daarvan. Wilt u ook de dingen, die voor de catecheet belangrijk zijn, doorgeven?

3.     We hebben - zoveel mogelijk - afgelopen jaar met elke catechisant een 10 minutengesprekje gehad en dat ervaren wij als samenbindend. Graag zetten wij dat dit jaar voort.

4.     Dit seizoen mogen we weer een beroep doen op een ‘oude bekende’. De heer J. Kriekaard uit Oud-Beijerland hoopt weer twee groepen te catechiseren. Wij zijn blij en dankbaar dat hij met zijn ervaring als medeschrijver van de door ons gebruikte methode weer in ons midden mag zijn.

We hopen op maandag 7 september een startbijeenkomst te hebben in de kerk waarbij we de ouders en de catechisanten hartelijk willen uitnodigen.  Deze avond hoopt onze dominee te openen en zal de heer J. Kriekaard een inleiding verzorgen. Tijd: 19.45 – 21.30.

Moge de Heere dit eenvoudige werk met Zijn zegen willen bekronen. Wilt u als (groot)ouders en gemeente de catecheten opdragen in het gebed. Wat zijn wij afhankelijk van de zegen van de Heere in de voorbereidingen en op de avonden.

Overzicht:

Leeftijd

Tijd

Zaal

Catecheet

12 jaar

18.45

Bibliotheek

N.J. Teerds

13 jaar

18.45

Kleine zaal boven

C.R. van den Berg

14 jaar

19.45

Grote zaal boven

A. de Blois

15 jaar

19.45

Bibliotheek

J. Kriekaard

16 jaar

20.45

Grote zaal boven

J. Kriekaard

17 jaar

19.45

Kleine zaal boven

C.R van den Berg

18 jaar

18.45

Grote zaal beneden

J. Verschoor

19 jaar

19.45

Consistorie

J. Verschoor

20 jaar

19.45

Grote zaal beneden

Ds.H.E.P. Fortuijn

Belijdeniscatechisatie

20.45

Consistorie

Ds.H.E.P. Fortuijn

 

Data 2020-2021
7,14,21,28 september, 5,12,26 oktober, 9,16,23,30 november, 7,14, 21 december, 11,18,25 januari, 1,8,15 februari.

Opgave

1.   Degenen die in het volgende seizoen de  belijdeniscatechisatie willen volgen, kunnen zich bij onze      dominee opgeven

2.   Degenen, die op niet op maandag naar de catechisatie kunnen, maar op zondag na de morgendienst de catechisatie willen volgen, kunnen zich opgeven bij ouderling Teerds

           

Met hartelijk groet, de catecheten.

Download bovenstaande in PDF via: Catechese voor website 2020-2021

 

 

Komende dienstenU bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen

Meer diensten

Player

Er is geen dienst geselecteerd om af te spelen.
De diensten kunt u vinden onder Diensten -> Prekenarchief.
Deze website maakt gebruik van Cookies. Klik hier voor meer informatie