Jeugdkoor De Kleine Lofstem

muzieknootjes.png
Elke dinsdagavond (m.u.v. de vakanties) wordt er door een grote groep kinderen/jongeren gerepeteerd in de zaal van de kerk. Om 18.45 uur beginnen we en om 19.30 uur sluiten we af, waarna het tienerkoor (kinderen vanaf groep 8) nog doorgaat tot 19.45 uur. Er worden zowel Psalmen als andere geestelijke liederen gezongen. Regelmatig worden er uitvoeringen gegeven. Denk bijv. aan het zingen in een verzorgingstehuis, een ziekenhuis of in onze eigen kerk. Het is mooi om op deze wijze met elkaar Gods Woord te mogen verkondigen.
 
Het jeugdkoor repeteert onder leiding van de enthousiaste dirigent William Boer.
 
Houd je ook van zingen en ben je tussen de 5 en 16 jaar? Kom dan gerust een keer mee oefenen!
 
De contributie bedraagt € 5,- per kind/per maand (12 maanden per jaar).
 
Let op! Vanaf 3e kind gratis
 
U kunt de contributie overmaken naar rekeningnummer NL40RABO0189634820 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Zwijndrecht Jeugdkoor onder vermelding van de na(a)m(en) van uw kind(eren) waarvoor contributie wordt betaald.
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij het bestuur. U kunt daarvoor een mail sturen naar [email protected]
De komende diensten:U bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen!

Uitgelicht: