Ontruimingsplan

Waar gaat het plan over?
Het plan behandelt de maatregelen die genomen moeten worden bij:
  • Onwelwordingen;
  • Brandmeldingen;
  • Bommeldingen;
  • Ontruiming van de kerk.
Wie hebben een rol in het plan?
In het plan hebben diverse functionarissen een rol. Naast de koster, de hulpkoster en de diakenen zijn dit personen uit de kerk.
 
Wat verwachten we van u als gemeentelid?
Dat u ...
  • ... rustig blijft en niet in paniek raakt;
  • ... de aanwijzingen die gegeven worden opvolgt;
  • ... de ontruimingsroutes volgt zoals die aangeven zijn op de tekeningen in de gemeentegids (let met name op de vluchtroutes van het middenschip beneden en het voorkomen van stagnatie onder aan de trappen);
  • ... bij ontruimen geen jassen van de kapstok pakt waardoor de doorstroming wordt belemmerd;
  • ... als ouders niet naar de zalen gaat om kinderen van de crèche te halen (voor ontruiming van de crèche wordt gezorgd);
  • ... bij ontruimen verzamelt op de parkeerplaats van winkelcentrum Noord, zijde Burg. Jansenlaan.
GemGids21-Veiligheidsinstructies-GerGem-Zwijndrecht-1.jpg
gemgids21-ontruiming-beneden-januari-2021-1.jpg gemgids21-ontruiming-boven-januari-2013-1.jpg
De komende diensten:U bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen!

Uitgelicht: